Page 8 - Asylcenter Vesthimmerland - Årsrapport 2021
P. 8

de kunne ikke hjælpe. Jeg skrev også til den holland- højt og den mindste sad på mine skuldre. De var meget
     ske ambassade, da jeg havde arbejdet meget sammen  bange, og det kunne folk godt se, så menneskemængden
     med hollændere, men de svarede ikke. Eller det gjorde  gjorde lidt plads, efterhånden som vi kom frem.”
     de faktisk, men på det tidspunkt boede jeg allerede på  Wara og hans familie blev lukket ind i Kabuls lufthavn
     et asylcenter i Danmark. Og så skrev jeg til den danske  den 21. august omkring klokken 17. Klokken 02 kom de

     ambassade, da jeg havde arbejdet meget sammen med  med et fly, der via Islamabad og Dubai fragtede dem til
     danske rådgivere. Danmark svarede efter en uge. De ville  Kastrup Lufthavn.
     gerne hjælpe mig ud.”                ”Det var helt uvirkeligt. Jeg kiggede på min kone og
     Da den første glædesrus over det positive svar havde  spurgte: ’Havde du nogen sinde troet, at vi skulle opleve
     lagt sig, meldte sig nye udfordringer. Bare at komme  at komme til Danmark?’ På den ene side var jeg enormt
     til lufthavnen uden at blive stoppet ved et af Talibans  lettet og lykkelig, fordi jeg vidste, at min lille familie nu
     checkpoints i Kabul var besværligt.         var i sikkerhed. Men på den anden side var der også en

     ”Heldigvis havde jeg en ven, som kendte alle smutvejene  enorm sorg. Både over at være tvunget til at flygte fra sit
     i Kabul og holdt sig opdateret på, hvor Taliban befandt  hjemland og over at vide, at min mor og far og bror og
     sig – og han havde en bil. Han accepterede at køre mig  søster stadig var i Afghanistan. Jeg ved jo faktisk stadig
     og min familie til lufthavnen, og han vidste også hvilken  ikke, om jeg nogen sinde kommer til at se dem igen.”
     gate, vi skulle til. Den blev kaldt Abbey Gate. Det var her,
     de vestlige lande evakuerede fra, så da vi ankom, var der
     mange mange tusinde mennesker, der havde samlet sig
     og prøvede at komme ind i lufthavnen og ud af landet.
     Det var helt kaotisk og uoverskueligt, og det var ekstremt
     varmt. Heldigvis så jeg nogle soldater bag et hegn, som
     jeg troede var danske. Det viste sig, at de var fra Norge –

     dengang kunne jeg ikke kende forskel på de to flag – men
     jeg spurgte dem, om de kunne kontakte de danske sol-

     dater og sige, at vi var ankommet. To timer senere fik jeg
     en besked på min telefon om, at jeg skulle finde et stykke

     papir og skrive ’DK’ på det og holde det højt op over ho-
     vedet. På den måde kunne de på øje på os i menneske-
     mængden. Det lykkedes heldigvis, og vi blev vinket hen
     til et hegn, hvor jeg kunne vise de mails og beskeder, jeg
     havde fået fra den danske ambassade. Så skulle vi kæm-
     pe os igennem menneskemængden hen til en indgang,
     hvor de ville tage imod os. Det var næsten det værste
     ved hele turen. ’Heldigvis’ græd vores to drenge meget
                              08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13