fbpx
De første spadestik er nu foretaget til foreningen Passivhus Nordvests hjemmeside. Jeg kommer på længere sigt til at administrere foreningens hjemmeside og udforme det materiale, der skal bruges i Passivhus Nordvests arbejde.

Passivhus Nordvest er blevet til på initiativ af Civilingeniør Troels Kildemoes, HP Korsgaard og Bertel Bolt-Jørgensen med støtte fra Thisted Kommunes Grønne Fond.

Nedenstående kan du læse om foreningens målsætning:

Byggeriet i hele Europa vil i de kommende år stå overfor massive udfordringer i forbindelse med reduktion af energiforbrug og miljøbelastninger.

Passivhus vindue

Tværsnit af vindue til passivhus

Passivhus Nordvest har til formål at give lokale virksomheder adgang til den nyeste viden og erfaring med lavenergibyggeri (nye boliger, renoveringsløsninger mv.), at give virksomhederne mulighed for i samspil med udviklings- og forskningsmiljøer at udvikle og afprøve nye bygningskoncepter og produkter samt at medvirke til at virksomhederne er på forkant med udviklingen i Danmark og EU og i stand til at levere attraktive og konkurrencedygtige løsninger og produkter.
Udvikling af nye bygningskoncepter fordrer til samarbejde mellem alle byggeriets aktører og projektet henvender sig derfor til en bred vifte af innovative virksomheder i og omkring Thy-Mors, der repræsenterer byggeriets forskellige aktører lige fra developers, boligselskaber, private bygherrer, entreprenører, energiforsyningsselskaber, byggevareleverandører og producenter, rådgivende ingeniører, arkitekter til brugere og investorer.
Gennem netværkets aktiviteter skabes et miljø, hvor der udveksle viden og erfaringer i et uformelt forum. Det skaber grundlaget for et mere formelt samarbejde mellem netværkets deltagere om eksempelvis udvikling af nye byggeprodukter og bygningskoncepter, der igen kan give virksomheder i området en førerposition indenfor bygninger med et lavt energiforbrug og minimal miljøbelastning.
En vigtig brik i at fastholde og udbygge det blomstrende erhvervssegment i Thy-Mors indenfor lavenergibyggeri/passivhuse er at skabe et hjemmemarked, hvor fremtidens superlavenergihuse kan opføres og testes. Derfor vil Passivhus Nordvest også udføre aktiviteter som medvirker hertil (PR-kampagner, deltage i udstillinger, møder, foredrag, indlæg i nyhedsmedier mv.).

Arbejdsopgaver i Netværket:

  • Etablering af web-portal, hvor lokale virksomheder præsenteres med referencer mv.
  • Liste over lavenergibyggeri i og omkring Thy-Mors (til inspiration)
  • Diverse generel info, links mv.
  • “Hvad gør du” hvis du vil have et superlavenergihus i vores område?
  • Kurser (håndværkere, leverandører)
  • Planlægning af foredragskampagne
  • Rullende udstilling