Kram Madservice

Har du krammet din mad idag?

Kram Madservice

To instruktionsvideoer til Kram Madservice A/S i Køge. Målet med videoerne var at formidle procedurer omkring opsætning af madvogne til hospitaler. Samtidigt var det vigtigt, at maden fremstod indbydende og farverig – og at filmene selvfølgelig blev lavet til den rigtige pris.

Kram Madservice er i dag en del af Det Danske Madhus

Vil du vide mere om video